Ako práca na diaľku zlepšuje vzťah pracovníkov k firme?

Podľa prieskumov 79 % ľudí pracujúcich na diaľku tvrdí, že práca na diaľku zlepšuje ich vzťah k zamestnávateľovi.

praca-na-dialku

Podľa prieskumov 79 % ľudí pracujúcich na diaľku tvrdí, že práca na diaľku zlepšuje ich vzťah k zamestnávateľovi. Výborný vzťah zamestnancov pracujúcich na diaľku k firme je možné vysvetliť niekoľkými nečakanými, avšak logickými dôvodmi.

V dôsledku francúzskych štrajkov z konca roka 2019, a predovšetkým celosvetovej zdravotnej krízy prudko stúpa obľuba práce na diaľku. 75 % zamestnávateľov a 79 % zamestnancov sa zhoduje na tom, že práca na diaľku zlepšuje vzťah pracovníkov k ich firme! Prevažná väčšina opýtaných (88 % zamestnancov a 71 % zamestnávateľov) sa domnieva, že práca na diaľku prináša väčšiu efektivitu a produktivitu. Toto tvrdenie nie je ťažké doložiť faktami.

Viac práce na diaľku, menej dopravy

Prvé vysvetlenie pochopiteľne súvisí so skrátením času stráveného v dopravných prostriedkoch. Koniec dochádzania z domova do práce je ostatne pre celých 46 % zamestnancov najväčším zdrojom motivácie na spoluprácu (hneď za hygienickými dôvodmi). Menej času stráveného dopravou samozrejme znamená viac času na prácu, ale tiež menšiu únavu. Vďaka tomu máme dostatok energie, aby sme sa mohli na prácu a jej výsledky lepšie sústrediť.

Väčší pokoj a lepšie sústredenie

Práca v pokojnom prostredí – najmä za normálnych okolností, keď sú deti v škole alebo škôlke – patrí k faktorom s najväčším vplyvom na produktivitu a efektivitu. A presne túto výhodu práca na diaľku ponúka! Keď zamestnanci pracujú na diaľku, sú od práce menej často vyrušovaní. Keď si odmyslíme neštandardné situácie, ako je napríklad lockdown, je potrebné počas jedného dňa práce na diaľku vybaviť výrazne menej telefonátov a e-mailov ako pri bežnom dni strávenom v priestoroch firmy. Ukazuje sa, že zamestnanci majú tendenciu posielať kolegom pracujúcim z domova menej e-mailov. Okrem toho 4 zamestnanci z 10 tvrdia, že počas práce na diaľku sú so svojím tímom v kontaktu len veľmi málo alebo vôbec. Z toho 39 % uvádza, že k týmto kontaktom dochádza len raz za deň, pokiaľ vôbec.

Väčšia nezávislosť

Priamym dôsledkom predchádzajúceho bodu je zistenie, že 88 % zamestnancov, ale i 86 % zamestnávateľov prináša práca na diaľku väčšiu nezávislosť. A práve nezávislosť bezpochyby patrí k hlavným faktorom, ktoré zlepšujú vzťah k zamestnávateľovi a zvyšujú spokojnosť s prácou. Čím viac majú zamestnanci nezávislosti a čím flexibilnejšie je ich pracovné prostredie, tým viac sú pri práci motivovaní a produktívni.

Viac pohody pri práci

Práca v pokojnom prostredí (doma alebo v zdieľanom priestore), menšia únava spôsobená pobytom v dopravných prostriedkoch a vyššia efektivita prirodzene navodzujú vnútorný pocit uspokojenia. Tento pocit sa významnou mierou podieľa na celkovej pohode každého jednotlivca, najmä pokiaľ daná osoba vykonáva prácu, v ktorej sa môže rozvíjať a v neposlednom rade si zarobiť na živobytie. Práve preto sa absolútna väčšina ľudí pracujúcich na diaľku (presne 89 %) domnieva, že práca na diaľku vedie k lepšej rovnováhe medzi osobným a pracovným životom.

Viac možností voľby, väčší pocit kontroly

Posledné a nemenej dôležité, aj keď možno najprekvapivejšie vysvetlenie má korene v neurovede. Podľa tohto vedeckého odboru vytvára možnosť výberu a úpravy prostredia na prácu veľmi silný pocit kontroly. Ako zdôrazňuje neurovedec Gaëtan de Lavilléon, pocit kontroly „sa spája s celkovo väčšou spokojnosťou s prácou, a tým pádom aj s väčšou výkonnosťou. Pocit kontroly vyplýva z možnosti ovplyvňovať, upravovať alebo meniť svoje prostredie. V kontexte zamestnania teda súvisí s možnosťou zariadiť si pracovné prostredie tak, aby vyhovovalo našim potrebám.“ A práve možnosť výberu pracovného prostredia podľa vlastných potrieb a preferencií patrí medzi výhody práce na diaľku.


Písali sme o:

Kancelárske stoličky na ergonomické sedenie

AIG2732917

Kvalitné osvetlenie v správnom farebnom tóne

AIG2740867

Pracovné stoly, ktoré zodpovedajú pracovným potrebám a možnostiam domácnosti

AIG2734093

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu