Predchádzanie muskuloskeletálnym poruchám v sklade pomocou technológie

Robotickí asistenti, mechanizované ramená, inteligentný softvér… V skladoch sa objavujú mnohé inovácie, ktoré zamestnancom pomáhajú, prípadne ich nahrádzajú pri niektorých opakujúcich sa úlohách. Tieto nové technológie slúžiace ľuďom predstavujú príležitosť vyrovnať sa so zvyšujúcim sa počtom muskuloskeletálnych porúch medzi zamestnancami v skladoch.

Muskuloskeletálne poruchy sú zodpovedné za mnohé ochorenia a merateľnú stratu produktivity. V záujme každodennej úľavy zamestnancom, zníženia zaťaženie práce a zvýšenia efektivity, sú stroje vynikajúcim spôsobom, ako obmedziť výskyt a zhoršenie MSD a súčasne zvyšovať produktivitu.

Delegovaním určitých úloh na robotických asistentov alebo iné inteligentné stroje môžete svoje tímy upriamiť na vysoko produktívne úlohy. Technológia vám umožňuje ochrániť zdravie zamestnancov a zároveň znížiť nástup muskuloskeletálnych porúch, čo sa z dlhodobého hľadiska prejaví na úspešnejšom podniku.