Priestor na prácu: Dôležitý faktor ovplyvňujúci kvalitu pracovného života a produktivitu

Pracovať na diaľku, alebo v priestoroch zamestnávateľa? V súvislosti s koronavírusovou krízou vyznie táto otázka obzvlášť naliehavo.

flex-office

Pracovať na diaľku, alebo v priestoroch zamestnávateľa? V súvislosti s koronavírusovou krízou vzniká táto otázka obzvlášť naliehavo. V oboch prípadoch je potrebné dozrieť na to, aby mali zamestnanci na prácu čo najlepšie podmienky. Priestor na prácu, či už fyzický alebo virtuálny, totiž predstavuje zásadne dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje tak kvalitu pracovného života, ako aj i produktivitu.

Hlavným cieľom každého pracoviska je bezpochyby ponúknuť všetkým pohodlné, inšpirujúce a príjemné prostredie na prácu, ktoré uľahčuje spoluprácu a sústredenie, ale tiež umožňuje zdravý pobyt s dôrazom na bezpečnosť. Podľa rozsiahlej štúdie vykonanej think tankom Fabrique Spinoza, ktorý sa špecializuje na hľadanie šťastia a spokojnosti v rámci firiem, 94 % pracovníkov tvrdí, že podoba pracoviska má priamy vplyv na ich výkonnosť.

Koncepcia, konfigurácia a zariadenie novo vznikajúcich pracovísk už nie sú len vecou estetiky, ale predstavujú tiež manažérsky a strategický nástroj, pretože môžu viesť k spokojnejšej a výkonnejšej spolupráci (…). Podoba nových pracovísk má nesmierny význam tak pre spokojnosť zamestnancov, ako aj pre využitie obrovského potenciálu v oblasti ich výkonnosti, ktorý môžu firmy využiť,“ zdôrazňuje zakladateľ organizácie Fabrique Spinoza Alexandre Jost.

Meniace sa pracovisko

Flex office, home office, práca na diaľku, coworking – zmena, ktorá na pracoviskách prebieha už niekoľko rokov, so sebou priniesla rad nových výrazov. Všetky majú spoločnú snahu o čo najväčšiu efektivitu a súlad s vyvíjajúcim sa prístupom ľudí k práci, ktorý dnes kladie väčší dôraz na hľadanie zmyslu a lepšiu rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Hlavným cieľom je väčšia spokojnosť pri práci, tá totiž prispieva tak k osobnému rozvoju jednotlivých pracovníkov, ako aj k celkovému úspechu firiem.

Koronavírusová kríza v tomto ohľade urýchľuje prebiehajúce zmeny tým, že celú spoločnosť konfrontuje s problematikou hygieny na pracovisku, vytvára nové požiadavky, ako je nosenie ochrany úst a nosa alebo bariérové gestá, ale zároveň vedie k masovejšiemu rozšíreniu práce na diaľku. Na programe dňa sa tak ocitá neustále vylepšovanie priestorov na prácu.

Zlepšenie času spoločne stráveného pri práci

Rozvoj pracovísk typu „flex office“ premieňa klasické kancelárske priestory na centrá spolupráce, ktoré sú lepšie prispôsobené na vzájomnú výmenu poznatkov, stretávanie a hľadanie konsenzu ako na tradičnú výrobu. Z každého osobného stretnutia sa snaží urobiť bohatý, produktívny zážitok.

Kľúč k úspechu konceptu „flex office“ teda spočíva v tom, aby priestory na prácu poskytovali príjemné miesto na stretávanie. Spoločne strávené okamihy nemusia automaticky znamenať nečinnosť. Práve naopak, dobre navrhnutá kancelária „flex office“ podporuje fungovanie tímu, vzájomné interakcie a aktívne načúvanie. To všetko sú nevyhnutné podmienky na vznik skutočne tvorivého prostredia.

Dôraz na nezávislosť

Pokiaľ sa z kancelárie stane predovšetkým miesto zamerané na výmenu informácií, môžu sa ostatné pracoviská plne venovať výrobe. V tom tkvie hlavný zmysel práce na diaľku. Keď je správne zorganizovaná, vzhľadom na svoj dôraz na nezávislosť pracovníkov môže výrazne zlepšiť ich vzťah k firme. Práca na diaľku znižuje únavu a časové straty spojené s cestou do zamestnania, a tým pádom tiež posilňuje produktivitu. 88 % zamestnancov a 71 % zamestnávateľov skutočne tvrdí, že ich produktivita vďaka práci na diaľku vzrástla.

Podpora spolupráce

Priestor na prácu môže byť fyzický, ale tiež virtuálny. Ten virtuálny je možné docieliť pomocou nástrojov na spoluprácu. Zvýšenie produktivity vďaka ich použitiu potvrdzuje 65 % používateľov. Tieto nástroje zároveň posilňujú vzájomnú dôveru a otvorenosť medzi členmi tímu, a tým – hoci aj na diaľku – zlepšujú kvalitu pracovného života.

Obmedzenie rušivých okolitých zvukov

59 % zamestnancov tvrdí, že ich na pracovisku obťažujú rušivé okolité zvuky. Hluk pri práci vedie k únave a stresu a môže spôsobiť aj poruchy spánku alebo vysoký krvný tlak. Ovplyvňuje tiež medziľudské vzťahy a produktivitu zamestnancov. Jeden zamestnanec z 5 dnes kvôli hluku príde o 30 minút práce za deň. K zvýšeniu produktivity a pohodliu všetkých prítomných väčšinou stačí nainštalovať v kanceláriách protihlukové panely a prvky alebo používať upchávky do uší či protihlukové slúchadlá.

Boj proti muskuloskeletárnym poruchám

Pre vaše dlhodobé zdravie je nevyhnutné mať doma aj v kancelárii pokojné a dobre osvetlené prostredie vybavené ergonomickými prvkami. Správne držanie tela je totiž súčasťou prevencie muskuloskeletárnych porúch, ktoré tvoria 87 % všetkých chorôb z povolania a každý rok stojí francúzsky sociálny systém 2 miliardy eur. O ich vplyve na produktivitu, bez ohľadu na odbor činnosti, nemôže byť pochybností.

Čo všetko majú na svedomí:

  • 860 000 stratených pracovných dní ročne v oblasti dopravy,
  • 1,5 milióna stratených pracovných dní ročne v oblasti obchodu,
  • 930 000 stratených pracovných dní ročne v potravinárstve,
  • 440 000 stratených pracovných dní ročne v oblasti hygieny,
  • 1,8 milióna stratených pracovných dní ročne v stavebníctve,
  • 2,3 milióna stratených pracovných dní ročne v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Zlepšenie kvality vzduchu

Odhaduje sa, že zlá kvalita vzduchu stojí firmy až 440 eur ročne za jedného zamestnanca. Zdravý vzduch naopak zlepšuje produktivitu tímov o 8 % až 11 %. Aj keď pracujete na diaľku z domova, nezabudnite v miestnosti pravidelne vetrať. Prospeje to vašej efektivite!

Najlepšie svetlo je to prirodzené

Na kvalitu pracovného života i na produktivitu má vplyv tiež dobré osvetlenie. Nech pracujete kdekoľvek, snažte sa pokiaľ možno dávať prednosť prirodzenému svetlu. To podporuje

  • metabolizmus,
  • ovplyvňuje hormonálnu rovnováhu i imunitný systém
  • a uľahčuje obnovu buniek.

Ľudia, ktorí pracujú pod umelým osvetlením, nielenže spia o 46 minút kratší čas ako ostatní, ale tiež si pri spánku menej odpočinú. To znamená, že sú potom v práci menej výkonní.

Blahodarný vplyv rastlín

Zelené rastliny majú priam kúzelné účinky – už len ich prítomnosť na pracovisku znižuje mieru stresu a priaznivo pôsobí na zdravie a produktivitu zamestnancov. K ich ďalším výhodám patrí to, že dokážu priestor nenásilne rozčleniť a prispievajú k dodržiavaniu rozstupov medzi ľuďmi. Keďže navyše pomáhajú čistiť vzduch, mohli by niektoré rastliny, ako napríklad filodendrony, dokonca o 45 % zvýšiť produktivitu.


Ďalšie články, ktoré vám pomôžu